privacy


Vlapex bvba (BE 0664 487 117) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring:


Verwerkingsdoeleinden:

Vlapex bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenadministratie en dossieropvolging.


Rechtsgrond(en) van de verwerking:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Overmaken aan derden:

Uw gegevens worden enkel doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is om uw dossier verder te kunnen behandelen.


Bewaarperiode:

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en dossieropvolging zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar derden.


Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@vlapex.be


Klacht:

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht op info@vlapex.be

of 03-435 77 90.


VLAPEX BV

Ing. Stijn Van Landeghem

Ing. Tine Peeters

Kerkstraat 83 bus 101

9170 Sint-Gillis-Waas

03-435 77 90

info@vlapex.be

BE0664.487.117

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren